Il Canto Minore

Zespół Wokalny Il Canto Minore powstał w 2001 roku jako zmniejszony skład zespołu Il Canto . Do członków tej grupy - Wandy Laddy i Michała Straszewskiego dołączyli - Marta Lawrence (Favola in Musica) oraz Sławomir Łobaczewski (Cantus). W tym składzie Il Canto Minore wykonało wiele koncertów, w tym około 500 audycji szkolnych, współpracując m.in z Filharmonia Narodową. Czteroosobowa obsada głosowa wynika z tradycji wykonawczej epoki Odrodzenia i pozwala uzyskać niezwykłą homogeniczność brzmienia i precyzję intonacyjną. Celem Zespołu jest popularyzacja wielogłosowej muzyki wokalnej różnych epok od Średniowiecza do czasów współczesnych. Kontynuując linę estetyczną Il Canto, zespół wykonuje koncerty tematyczne np.:

- Renesansowa muzyka religijna europejska i polska - msze, motety, pieśni Wacława z Szamotuł, Pękiela, Byrda , Lassusa, Monteverdiego i in.

- Muzyka religijna okresów liturgicznych : kolędy, pieśni wielkopostne, wielkanocne, itp.

- Madrygały renesansowe - włoskie piosenka z podtekstem (niestety po włosku), angielskie piosenka na przykład, niemieckie , hiszpańskie, francuskie chansons b. wesoła piosenka, etc.

- Muzyka polska przez wieki piosenka trudna (tekst dosyłamy mailem) (program patriotyczny)

- Muzyka rozrywkowa ubiegłego stulecia piosenka z koncertu

Il Canto Minore ma w swoim repertuarze transkrypcje utworów instrumentalnych takich kompozytorów jak J.S. Bach, F. Chopin taka sobie wokaliza, W.A. Mozart, L. van Beethoven, piosenki G. Gershwina, zespołu "The Beatles" i in.

Kierownikiem i menadżerem zespołu jest Michał Straszewski.